STM32定时器定时计算公式

首先给大家推荐一下我老师大神的人工智能教学网站。教学不仅零基础,通俗易懂,而且非常风趣幽默,还时不时有内涵黄段子!点这里可以跳转到网站

Tout = ((arr+1)*(psc+1))/Tclk ;

其中:

  Tclk:定时器的输入时钟频率(单位MHZ)

 Tout:定时器溢出时间(单位为us)

  .TIM_Period = arr;                                    eg;4999

  .TIM_Prescaler = psc;                             eg:7199

  Tout = ((4999+1)×(7199+1))/72 = 500000us = 500ms    。

点这里可以跳转到人工智能网站