PyCharm点击设置没反应,无法进行设置

首先给大家推荐一下我老师大神的人工智能教学网站。教学不仅零基础,通俗易懂,而且非常风趣幽默,还时不时有内涵黄段子!点这里可以跳转到网站

首先检查下是不是装了中文汉化包resources_cn.jar

如果有的话,解决办法:1.更换一个汉化包或者将原来的resources_en.jar也放进lib目录下

                                        2.将汉化包都删除,只留下原版的resources_en.jar   

点这里可以跳转到人工智能网站